Skip to main content

Aanbod: van klacht naar kracht!

  • Twijfel je, ben je somber, bang of zoekend in je dagelijks leven of werk? Pas je je aan en vergeet je waar je echt naar verlangt?
  • Ervaar je problemen met je zelfbeeld, zelfvertrouwen, gevoel, negatief of overmatig denken, controle, grenzen?
  • Neem je jezelf niet serieus? Heb je moeite om jezelf te laten zien en keuzes te maken die bij jou passen?

Bureau Hartwerk helpt je je grip, veerkracht en eigenwaarde terug te vinden en

  • jezelf begrijpen, accepteren en contact maken met (eigen)wijsheid en intuïtie
  • tot zelfinzicht te komen, stilstaan bij zingeving en wat je echt belangrijk vindt
  • vertrouwen en geloven in jezelf, je eigen kracht en kwaliteit en daarnaar handelen

 Doe niet wat de wereld van je vraagt maar wat je hart laat zingen. Want wat de wereld wil is een zingend hart

Therapie: IEMT, ACT, Systeemtherapie, Rouw- en verliesverwerking

IEMT: Integral Eye Movement Therapy. Een krachtige en duurzame methodiek waarbij oogbewegingen helpen bij het loslaten en verwerken van ongewenste gevoelens en emoties en negatieve herinneringen. Inzet van IEMT integreert positieve inzichten, doorbreekt gedragspatronen en geeft een gevoel van bevrijding, verlichting. Het kan zorgen voor zelfvertrouwen, een verbeterd zelfbeeld en welzijn. IEMT helpt bij verminderen van stress, Burn-out, terugkerende of onderdrukte emoties als schaamte, schuld, boosheid, Trauma (PTSS), angst en depressie.

ACT: Acceptance and Commitment Therapy. Inzet ervan helpt om op een flexibele manier om te gaan met de problemen die je tegenkomt terwijl je blijft investeren in de dingen die echt belangrijk zijn; van klacht naar veerkracht! Het helpt afstand te nemen van je gedachten en er flexibel mee om te gaan. En trouw te blijven aan wat van betekenis is voor jou. ACT is erkend als evidence based therapy voor o.a. depressiviteit, angst en bv. perfectionisme. Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn.

Systeemtherapeutisch werken: Bij het omgaan met- en oplossen van problemen wordt ook het systeem om iemand heen meegenomen in deze inzichtgevende- en verbindende methodiek. Denk b.v. aan de invloed van gezin van herkomst, rol in de verschillende sociale contacten, culturele achtergond.

Rouw- en verliesverwerking: Hoe ga je om met een groot verlies van een dierbare? Of verlies van baan of vriendschap? Wat als je dierbare ernstig ziek is? Of je hebt een scheiding te verwerken? Hoe ga je om met de wirwar aan emoties, zorgen die spelen en een veranderd toekomstperspectief? Ruimte geven aan emoties, tegenstrijdige gedachten en liefdevolle troost helpt het verlies een plaats te geven om zo verder te kunnen op je levenspad.

Counseling:

Van klacht naar kracht! Een nieuwe liefdevolle kijk op jezelf om weer vertrouwen te vinden, positieve verandering mogelijk te maken en te zijn wie je bent.

Laagdrempelige, kortdurende vorm van psychosociale hulpverlening die inzicht en bewustwording geeft in problemen en mogelijkheden. Je leert aandacht te hebben voor jezelf, je gevoel, emoties en gedachten. Je leert jezelf kennen in relatie tot de ander of de wereld om je heen. Je leert kwaliteiten en mogelijkheden te zien en ze ook in te zetten.

Vorm van hulp en begeleiding die aanzet tot verandering door bewustwording en persoonlijke groei, vergroten van zelfvertrouwen en eigen mogelijkheden. Van overleven naar leven! Van ongeloof naar geloof! Van klacht naar kracht! Je leert accepteren wat niet veranderd kan worden en loslaten wat niet meer helpt. Dus: Aanpak in weten wat je wilt en hoe je kunt veranderen. Keuzes maken die bij je passen en jou dienen op je weg naar vrijheid en blijheid.

Coaching:

Wat maakt je leven de moeite waard? Loop jij het pad naar een fijn en bevredigend leven? Waar gaat je hart naar uit in je dagelijkse leven, in relaties, in jezelf? Volg jij die stille 2e stem en geef je er gehoor aan? Je duurzaam actief inzetten voor een bevredigend leven met aandacht voor sterke punten en zingeving. Duurzaam veranderen door inzet van Transformatiecoaching -kortdurend en oplossingsgericht- helpt de stem van je hart weer te horen en ernaar te handelen.  Het geeft inzicht, bewustwording en persoonlijke groei. Het vergroot je mogelijkheden en versterkt je zelfvertrouwen.

Loopbaancoaching

Waar sta je? Wat wil je? Wat kan je? Je gaat op zoek naar o.a. persoonlijke waarden en verlangens, kwaliteiten en drijfveren op verschillende niveaus: gedrag, emoties, fysiek, mentaal, omgeving en zingeving. Vervolgens zet je stappen om deze inzichten om te zetten en keuzes te maken om te doen wat je echt wilt. Mijn expertise in loopbaancoaching richt zich op medewerkers in zorg en welzijn en zij die hier interesse in- of affiniteit mee hebben.

Spirituele begeleiding:

Contact met diepere lagen door gebruik te maken van metaforen, geleide meditatie/visualisatie, intuïtieve afstemming, verdieping in levensthema's, innerlijke groei, de ziel, zingeving en betekenis. Contact met je ziel of bezieling helpt om het leven op een meer vervullende maner vorm te geven. Dat brengt voldoening, plezier en een groter gevoel van vrijheid. Vanuit een holistische mensvisie, positief en menslievend om meer verdiepend jezelf te zien en te zijn.

Het doel: Geloven in jezelf, vertrouwen op eigen mogelijkheden en in alle oprechtheid zien en laten zien wie je bent!

Intuïtief afstemmen zet vragen en problemen in een spiritueel daglicht en geeft troost, bemoediging en inzicht. Het draagt vaak een gevoel van richting en raakt een innerlijk weten aan. Het kan concreet van aard zijn maar houdt geen voorspelling of pasklare oplossing in. Eerder een liefdevolle spiegel die uitnodigt de oplossing in jezelf te zien.

Eline: 'De zorgvuldigheid waarmee je dit werk doet en vormgeeft, raakt me. De afstemming voelde heel troostrijk en liefdevol, ook herkenbaar.... Zelfs zaken die ik later uit mijn inleidend schrijven had gewist, kwamen aan de orde. Zelfs had ik behoefte aan oefeningen, die mij verder zouden kunnen helpen. Daar ben ik je dus ook dankbaar voor!'

 

Steeds meer mensen verlangen ernaar te leven en werken vanuit het hart. Het hart refereert in mijn optiek aan intuïtie: het stille weten, het varen op innerlijk kompas, vertrouwen op het hart als leidraad. Zonder daarbij de waarde van het verstand te verliezen. Iedereen beschikt over intuïtie. Vaak hoor je mensen zeggen: "Het voelt gewoon goed...het klopt gewoon". Als een soort weten, wat je niet altijd met je verstand kunt beredeneren. Intuïtie is wat anders dan het voelen van emoties. Emoties zijn vaak heftiger en kunnen je uit balans brengen. Intuïtie brengt evenwicht, vanuit een kalm weten. Het is niet afhankelijk van stemmingen. Als je contact maakt met je intuïtie sta je in contact met je ziel of bezieling. Je ziel weet en dit stille weten brengt je blijdschap, inspiratie en rust. Kunst is intuïtie te onderscheiden van angst. Je lichaam is daarin behulpzaam: Is de toon dwingend, dreigend en geeft het spanning, dan spreekt de stem van angst. De stem van je ziel die via je intuïtie spreekt is zacht, geruststellend en geeft een gevoel van ruimte. Je lichaam voelt ontspannen en vaak voel je je ontroerd als je contact maakt met deze stem of dit gevoel.

Het is altijd van belang om een intuïtieve afstemming zelf op waarde te schatten en via je intuïtie te voelen of die jouw innerlijk weten ondersteunt en bevestigt. Als dat zo is geeft dat vaak een zucht van verlichting, een gevoel van ontroering en verheldering: Het raken van de juiste snaar....