Skip to main content

Voor wie

Jij bent goed zoals je bent!

Vaak denk je dat je pas goed genoeg bent als je succes hebt, iets betekent in de maatschappij, als alles op orde is of op rolletjes loopt. Je past je aan en gedraagt je naar andermans maatstaven of ideaalbeelden. Je voelt gemakkelijk aan wat de ander verwacht. Er is altijd wel iets wat bereikt of gedaan moet worden en je voelt je niet goed genoeg als dat niet lukt. Je raakt het contact met jezelf en wat je werkelijk bezielt langzamerhand kwijt.

"Ik wil jou laten ervaren dat je goed bent zoals je bent. Met aandacht en respect voor jouw proces, op jouw manier, in jouw tijd. Om  jezelf weer te zien en te zijn. Problemen die je ervaart kun je beschouwen als uitnodiging voor meer bewustwording in jezelf. Van daaruit ontstaan inzicht en vertrouwen om verandering en vernieuwing aan te gaan."

Voel je je aangesproken om écht jezelf te mogen zijn? Herken je dit?

 • Je zorgt eerder voor jezelf als voor een ander en je past je teveel aan
 • Je bent vergeten waar je energie van krijgt en blij van wordt
 • Je denkt en piekert (te) veel en verliest grip op jezelf
 • Je bent bang, onzeker, somber, perfectionistisch, overbelast of gespannen
 • Je ervaart stress, angst, depressieve gevoelens, leegte of worstelt met trauma(s)
 • Je hebt geen zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld
 • Je hebt te maken met ziekte of ziekte van een naaste, met rouw of verlies
 • Je loopt rond met levensvragen of gebrek aan zingeving
 • Je hebt werkgerelateerde vragen en je loopt vast
 • Je durft niet te vertrouwen op je hart, je eigenwijsheid
 • Je gelooft niet echt dat je goed bent zoals je bent, piekert en hecht teveel waarde aan de mening van anderen
 • Je bent meer aan het overleven dan leven en weet: Ik wil het anders! Maar hoe?
 • Je bent mantelzorger, hulpverlener, te zwaar belast en vergeet jezelf

Veel mensen verlangen naar leven en werken vanuit het hart, in overeenstemming met wie ze zijn. Dat betekent jezelf kennen, angsten en twijfels onder ogen zien en vertrouwen op eigen kracht en authenticiteit.

Durf jij die weg naar binnen te gaan en je kracht, maar ook je schaduwkanten te ontdekken? Juist die schaduwkanten herbergen een schat aan bruikbare handvatten. Hoe ga je om met angst of negativiteit, met de ander of de wereld om je heen? Met oprechte, liefdevolle aandacht krijg je helderheid en een innerlijk weten over wat jouw juiste weg is.

Contact met je hart en je bezieling helpt om het leven en je werk op vervullende manier vorm te geven en brengt voldoening, plezier en meer gevoel van vrijheid.

Zowel in mijn persoonlijk leven als in de verschillende takken van hulpverlening heb ik veel ervaring opgedaan. In dit proces van innerlijke groei heb ik geleerd me op verschillende manieren af te stemmen op de ander. Vanuit ervaring en (professionele) ontwikkeling kan ik de problemen die mensen ervaren binnen een breder kader plaatsen waardoor de problemen in een ander licht verschijnen, meer als een betekenisvolle uitdaging. Vanuit mijn intuïtieve kant voel ik vaak aan waarom iemand tegen bepaalde blokkades aanloopt en wat er mogelijk is om die geleidelijk aan op te lossen.

Dit voelende of intuïtieve waarnemen is een steeds belangrijker deel van mijn werk geworden, dat me veel voldoening geeft. Soms manifesteert het zich in de vorm van (symbolische) beelden, op andere momenten is het meer een voelend weten. Wat ik aan informatie ontvang langs deze weg, kan als vertrekpunt of leidraad dienen voor ons gesprek. Ik voel me thuis bij deze vorm, die intuïtie met ratio verbindt. En waarin spiritualiteit en professionele ervaring elkaar aanvullen.

"Ontdekkingen hebben weinig met intellect te maken. Er is altijd een bewustzijnssprong, die je wat mij betreft intuïtie kunt noemen. De oplossing komt gewoon naar je toe en je weet niet hoe of waarom." Albert Einstein