Skip to main content

Annemarie de Vrieze

 Als psychosociaal therapeut, coach en counseler begeleid ik mensen te leven en werken vanuit het hart.

In 2012 ben ik gestart met Bureau Hartwerk: met aandacht voor zingeving, bewustwording en innerlijke groei. Zoveel mensen zijn op zoek naar vrijheid, een fijn leven, plezierig werk en verbinding met zichzelf en de ander. Zoveel mensen komen niet tot hun recht... passen zich aan, stellen hoge eisen en willen aan van alles voldoen. Daarmee raken ze het contact met het échte en oprechte in zichzelf kwijt. Dat maakt somber, geeft leegte en een gevoel van zinloosheid.

Ik laat me in het leven en werk inspireren door de energie van het hart: liefdevol, respectvol en eenvoudig. Het geeft ruimte en inzicht en brengt je terug bij je "eigenwijsheid". Die wijsheid laat zien dat het gaat om zelfliefde en respect voor wie je van oorsprong bent. Het is mijn wens dat jij dat gaat ontdekken en jezelf gaat omringen met liefdevolle zorg en aandacht. En daarmee je veerkracht en vertrouwen weer terugvindt. Van klacht naar kracht!

Het intuïtief afstemmen vanuit je hart zet vragen in een spiritueel daglicht en geeft troost, bemoediging en raakt een 'gevoel van waarheid'. Je voelt je snel op je gemak en uitgenodigd om op een liefdevolle manier naar jezelf te kijken en veranderingen mogelijk te maken. Ik wens je toe te geloven in eigen kracht en te leven volgens je eigen natuur!

"Veel mensen zijn op zoek naar bevestiging, maar zoeken dit in de buitenwereld. Hoe serieus neem jij jezelf? Ik help je graag op weg naar verbinding met je échte zelf, los van alles waarmee je je identificeert

Zowel in mijn persoonlijk leven als in de verschillende vormen van hulpverlening heb ik veel ervaring opgedaan. In dit proces van innerlijke groei heb ik geleerd me op verschillende manieren af te stemmen op de ander. Vanuit ervaring en (professionele) ontwikkeling kan ik de problemen die mensen ervaren binnen een breder kader plaatsen waardoor de problemen in een ander licht verschijnen, meer als een betekenisvolle uitdaging. Vanuit mijn intuïtieve kant voel ik vaak aan waarom iemand tegen bepaalde blokkades aanloopt en wat er nodig is om die geleidelijk aan op te lossen. Dit voelende of intuïtieve waarnemen is een steeds belangrijker deel van mijn werk geworden, dat me veel voldoening geeft. Soms manifesteert het zich in de vorm van (symbolische) beelden, op andere momenten is het meer een voelend weten. Wat ik aan informatie ontvang langs deze weg, kan als vertrekpunt of leidraad dienen voor ons gesprek. Ik voel me thuis bij deze vorm, die intuïtie en ratio met elkaar verbindt. En waarin spiritualiteit en reguliere vormen van hulpverlening elkaar aanvullen.

Ik ben registertherapeut en lid van LVPW en RBCZ. Deze beroepsverenigingen hanteren een beroepsprofiel, een beroepscode en tuchtrecht. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (soms deels) mijn werk via de aanvullende verzekering. Je hoeft géén eigen risico te betalen en er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Informeer voor vergoeding bij uw ziektekostenverzekering. Bekijk hier de vergoedingen van Zorgverzekeraars.

Samenwerkingspartners:

Als zelfstandig coach voor medewerkers in Zorg en Welzijn ben ik tevens aangesloten bij Transvorm Sterk in je werk, zorg voor jezelf en ben ik als therapeut/coach een samenwerking aangegaan bij de Vitaliteitsgroep op het gebied van stress, burn-out en bore-out.

 

"Annemarie heeft iets bijzonders te bieden aan mensen. Niet alleen vanwege het intuïtief afstemmen, maar net zo goed door haar zuiverheid, integriteit en menselijke ervaring. Haar krachten liggen in het doorgeven van spirituele troost, inzicht en bemoediging. Die afstemming, die stroom kan ook heel praktisch zijn. Maar waar het vooral om gaat is liefde. Er is een chronisch tekort aan liefde... zelfliefde." (Pamela Kribbe, auteur van o.a. "Gesprekken met Jeshua", "Bezield leven", "Nacht van de ziel".)