Skip to main content

Privacyverklaring

 

PRIVACYVERKLARING

Bureau Hartwerk, gevestigd aan de Lipsstraat 7 5151 BH te Drunen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.bureauhartwerk.nl

Lipsstraat 7

5151 BH Drunen

06 81425512

Annemarie de Vrieze is de functionaris gegevensbescherming van Bureau Hartwerk. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Annemarie de Vrieze, als psychosociaal therapeut, een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WKKGZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie. Uw dossier bevat naast uw persoonsgegevens ook aantekeningen over de voortgang van de begeleiding. Mogelijk worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts. Annemarie de Vrieze is de enige die toegang heeft tot de gegevens in uw dossier. Het dossier is digitaal opgeslagen, beveiligd en versleuteld om inzage door derden te vermijden.

Ik, Annemarie de Vrieze, doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

- zorgvuldig met uw persoonlijke en zo nodig medische gegevens om ga

- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

- als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. (beroepsgeheim)

- zonder uw toestemming geen gegevens aan anderen verstrek

- uw recht respecteer om inzage te hebben in het dossier, deze te corrigeren of te wijzigen mits toelaatbaar en mogelijk binnen de wettige verplichting

De gegevens worden maximaal 15 jaar bewaard na de laatste sessie.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Naam

Adres

Woonplaats

Geboortedatum

Ziektekostenverzekeraar

Email adres

Telefoonnummer

Foto’s (altijd na toestemming)

Datum van de behandeling

Korte omschrijving van de behandeling: Psychosociaal consult

Kosten van het consult

 

Bureau Hartwerk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Mozilla Thunderbird Email (versleuteld)

Yoomla Website content Nieuwsbriefverzending

Persoonlijke gegevens alleen zichtbaar na toestemming betrokkenen. Aanmelden en afmelden kan door betrokkenen op ieder moment via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Yoomla Website hosting

Microsoft Office Eigen facturatieprogramma

Bureau Hartwerk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring wijzigt. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Mocht u nog vragen hebben, dan neem contact op via mail met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

       

Opnieuw opgemaakt: Drunen 05-10-2020